Search results

Documents containing “sortAuthorities:"Castelldaura, Casa de retiros"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 4. Sorted

Journal Article

Antonelli, Ennio.

La família cristiana, el primer camí de l'evangelització: 47es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura.

Temes d’avui: revista de teologia i pastoral, num. 42, (2012), pp. 71-82.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

«El món cada vegada és més sensible a les necessitats dels altres». El cardenal Sarah, president del Pontifici Consell Cor Unum, a les 49 Jornades de Castelldaura.

Temes d’avui: revista de teologia i pastoral, num. 47, (2013), pp. 99-102.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Book

Masabeu i Tierno, Josep.

Escrivà de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Petjades de sant Josepmaria.

Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, , 376 pp.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

«La família és la font més gran d'esperança per a la nostra societat». L'arquebisbe Omella inaugura les 51 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura.

Temes d’avui: revista de teologia i pastoral, num. 53-54, (2016), pp. 114-115.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  •