Journal Article: «El món cada vegada és més sensible a les necessitats dels altres». El cardenal Sarah, president del Pontifici Consell Cor Unum, a les 49 Jornades de Castelldaura.

Documents containing “sortAuthorities:"Castelldaura, Casa de retiros"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 2 of 4. Results: 4. Sorted

Journal Article (3 pages)