Search results

Documents containing “sortPeriodicalTitle:"Revista de Catalunya"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 3. Sorted

Journal Article

Balcells i Gorina, Alfons.

El Fundador de l’Opus Dei a Barcelona, 1937-1940.

Revista de Catalunya, num. 64, (1992), pp. 51-69.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

Estruch, Joan.

Algunes cosetes més sobre el fundador de l’Opus Dei a Barcelona.

Revista de Catalunya, num. 72, (1993), pp. 25-37.

Open  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

Masabeu i Tierno, Josep.

Inmigració i cohesió social: el gran repte per a Europa. Una experiència reeixida al Raval de Barcelona.

Revista de Catalunya, num. 225, (2007), pp. 11-36.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  •