Search results

Documents containing “sortPeriodicalTitle:"Butlletí oficial de l’Arquebisbat. Església de Tarragona"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 2. Sorted

Journal Article

Juan Pablo II, San.

Escrivá i Bakhita: dos camins diversos, però convergents, vers la santedat (Homilía en la beatificació de Josep Maria Escrivá i Josefina Bakhita).

Butlletí oficial de l’Arquebisbat. Església de Tarragona, vol. CCXLVI, num. 246/8-9, (1992), pp. 279-282.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

Juan Pablo II, San.

Canonització del beat Josemaria Escrivá de Balaguer: Homilia pronunciada el diumenge 6 d’octubre de 2002 en l’eucaristia de canonització.

Butlletí oficial de l’Arquebisbat. Església de Tarragona, vol. CCCLIX, num. 359/11, (2002), pp. 540-542.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  •