Search results

Documents containing “sortPeriodicalTitle:"Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 2. Sorted

Journal Article

I.V., J.

El bisbe Lluís presideix, a la Catedral, una Missa d’acció de gràcies pel Beat Josep Maria Escrivá de Balaguer.

Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa, vol. CXXXIII - Tomo CV, num. 133/11, (1992), pp. 683-684.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  • 

Journal Article

Juan Pablo II, San.

Homilía en la Misa de canonització del Beat Josepmaría Escrivá de Balaguer. (Diumenge, 6 de octubre de 2002).

Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa, vol. CXLIII - Tomo CXV, num. 143/10, (2002), pp. 661-663.

Open  •  Download  •  Details  •  Export RTF  •  Export RIS  •  Add to my dossier Remove from my dossier  •