Search results

Documents containing “sortAuthorities:"Pedrós i Duch, Miquel"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Reference Work

Blasi i Birbe, Ferran.

Voz: «Pedrós i Duch, Miquel».

Diccionari dels catalans d’América: Contribució a un inventari biogràfic, toponimic i temàtic, vol. III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992, pp. 265.