Journal Article: Missa d’acció de gràcies per la canonització de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer. Homilia del Sr. Bisbe, Catedral de Lleida, 28 d’octubre de 2002.

Documents containing “sortAuthor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortEditor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortSecondaryAuthor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortThesisDirector:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortTranslator:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortTertiaryAuthor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortSeriesAuthor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier" OR sortTranslatedAuthor:"Ciuraneta Aymí, Francesc Xavier"” in the text and the record. Sorted from older to newer.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Journal Article (3 pages)