Folleto: Discurso do Excelentísimo e Reverendíssimo Monsenhor Josemaria Escrivá de Balaguer, Grao-Chanceler da Universidade na cerimónia de doutoramento «honoris causa» dos excelentíssimos senhores: Jean Roche, Guilherme Braga da Cruz, Willy Onclin, Ralph M. Hower, Otto B. Roegele, Carlos Jiménez Díaz, 7 de Outubro de 1967.

Materia: “Doctorados honoris causa”. Ordenación de más antiguo a más reciente.

 
Página 4 de 46. Resultados: 46. Ordenación

Folleto (8 páginas)